•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

14 października 2019 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej pani Anna Skórka-Nowicka, nauczyciel biologii w PSP nr 1 otrzymała Nagrodę Łódzkiego Kuratora.

Wielkie Brawa dla pani Ani!


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

GŁOSUJ NA PROJEKT LEKKI TORNISTER

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Drodzy Uczniowie i Rodzice Jedynki

Zwracamy się z prośbą o głosownie w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego na projekt nr 6 LEKKI TORNISTER, które odbędzie w dniach 14-20 października. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Radomska niezależnie od wieku.

Rok temu tj. od 1 do 10 października 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku przeprowadzono akcję ważenia plecaków. Objęto nią wszystkich uczniów szkoły. Po jej zakończeniu stwierdzono, że waga 57% tornistrów przekracza dopuszczalną normę tj. 10% masy ciała ucznia.

Dlatego bardzo zachęcamy do głosowania na projekt Budżetu Obywatelskiego LEKKI TORNISTER. Każdy z nas może przyczynić się do tego, że 1000 uczniów z radomszczańskich szkół podstawowych może skorzystać ze spersonalizowanych szafek, które posłużą do przechowywania podręczników i zeszytów.

Proszę także namawiajcie swoich bliskich do głosowania na projekt nr 6. LEKKI TORNISTER.

Pozdrawiam
Marek Biesiada

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją głosowania.

Jeśli Wasze dzieci chcą oddać głos to proszę zwrócić uwagę na punkt 9 w instrukcji (czytaj dalej).

Krótka instrukcja jak zagłosować?

1. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustalana jest przez Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego w drodze publicznego losowania.

2. Wyboru projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego dokonują w drodze głosowania mieszkańcy miasta Radomsko.

3. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem karty do głosowania. Wzór karty do głosowania oraz miejsca gdzie będzie przebiegać głosowanie ustala Prezydent Miasta Radomska w drodze Zarządzenia.

4. Głosowanie jest jawne i imienne.

5. Nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocnika.

6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

a. złożenie w formie papierowej karty do głosowania do przeznaczonej do tego urny w wyznaczonych punktach do głosowania na terenie Miasta Radomska,

b. przesłanie drogą mailową skanu lub czytelnego zdjęcia karty do głosowania na adres budzetobywatelski@radomsko.pl,

c. wypełnienie i przesłanie interaktywnej karty do głosowania dostępnej na stronie internetowej Miasta Radomska.

7. W przypadku oddania głosu przez tego samego głosującego z wykorzystaniem papierowej karty do głosowania i karty interaktywnej, oba głosy są nieważne.

8. Karty do głosowania będą dostępne:

a. w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta,

b. w wyznaczonych punktach do głosowania,

c. na stronie internetowej Urzędu Miasta, w zakładce „Budżet Obywatelski”.

9. W przypadku gdy głosującym jest osoba małoletnia, do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, o której mowa w Regulaminie w § 7 ust. 4. W przypadku głosowania elektronicznego należy dołączyć skan w/w dokumentu.

10. Listę punktów do głosowania, o których mowa w pkt 8 lit. b) oraz określenie zasad ich funkcjonowania podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia głosowania.

11. Głosujący może oddać głos jeden raz poprzez zaznaczenie pola przy maksymalnie 3 wybranych projektach na karcie do głosowania.

12. Jeżeli głosujący oddał głos więcej niż jeden raz lub nie zaznaczył żadnego pola lub zaznaczył więcej niż 3 pola, głos taki traktuje się jako nieważny.

Zgoda na głosowanie małoletniego dostępna pod linkiem:

https://www.cdnbudzet.pl/gminy/radomsko/download/5/zgoda_na_przetwarzanie_danych.pdf?W87F&fbclid=IwAR0bydw_qLHsfMgOjrTJ7AGLqh9-HPqJ8DUlX3hilFHy4BFTLCh1dNf44qQ


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli – 800 080 222

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Rok temu tj. od 1 do 10 października 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku przeprowadzono akcję ważenia plecaków. Objęto nią wszystkich uczniów szkoły. Po jej zakończeniu stwierdzono, że waga 57% tornistrów przekracza dopuszczalną normę tj. 10% masy ciała ucznia.

Dlatego bardzo zachęcamy do głosowania na projekt Budżetu Obywatelskiego LEKKI TORNISTER. Każdy z nas może przyczynić się do tego, że 1000 uczniów z radomszczańskich szkół podstawowych może skorzystać ze spersonalizowanych szafek, które posłużą do przechowywania podręczników i zeszytów.

Głosowanie odbędzie się od 14 do 20 października 2019 r.

Głosujcie na projekt LEKKI TORNISTER!!!


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •