Nauczyciele

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dyrektor Szkoły: Marek Biesiada

Wicedyrektor Szkoły: Barbara Eksterowicz

 
Lp. Imię i nazwisko Przedmiot
1 Iwona Adamek edukacja wczesnoszkolna
2 Katarzyna Bajon religia
3 Aneta Barańska fizyka, przyroda
4 Dorota Barańska wychowanie fizyczne
5 Grzegorz Beza wychowanie fizyczne
6 Agnieszka Biedrzycka geografia, język angielski
7 Marek Biesiada historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka
8 Jolanta Bukowska nauczyciel świetlicy
9 Arkadiusz Chybalski wychowanie fizyczne, muzyka
10 Beata Ciupińska rewalidacja indywidualna
11 Milena Dobielska logopeda
12 Elżbieta Duda-Fajkowska nauczyciel biblioteki
13 Barbara Eksterowicz technika
14 Marek Eksterowicz wychowanie fizyczne
15 Barbara Gnoińska język polski
16 Małgorzata Gołczyk nauczyciel wspomagający
17 Katarzyna Gorzoń religia
18 Jolanta Hofman język niemiecki
19 Anna Huber język polski
20 Małgorzata Kaczmarczyk język angielski
21 Anna Kaliszyk edukacja wczesnoszkolna
22 Katarzyna Karkoszka nauczyciel wspomagający
23 Edyta Kawa wychowanie fizyczne
24 Sławomir Kępa informatyka
25
Małgorzata Konieczna
wiedza o społeczeństwie
26 Andrzej Kucharski język polski, historia
27 Mirosława Kuliś matematyka, informatyka
28 Dorota Laks psycholog szkolny
29 Małgorzata Litwińska edukacja wczesnoszkolna
30 Marzena Lora edukacja wczesnoszkolna
31 Magdalena Lorent język niemiecki
32 Marzena Malicka matematyka
33 Bożena Miądowicz biologia, przyroda
34 Bożena Nowak wychowawca oddziału przedszkolnego
35 Ewa Nowicka geografia
36 Anna Nowicka-Grzęda informatyka
37 Mariola Olejniczak język angielski
38 ks. Rafał Omyła religia
39 Aneta Pawelec edukacja wczesnoszkolna
40 Urszula Retyk pedagog
41 Małgorzata Rudzka matematyka
42 Wioletta Ruszkiewicz edukacja wczesnoszkolna
43 Małgorzata Siarka muzyka, plastyka
44 Anna Skórka-Nowicka biologia, przyroda
45 Jolanta Ślęzak nauczyciel świetlicy
46 Marek Sobczyk historia
47 Joanna Sybis-Zarębska chemia
48 Joanna Szczukocka język polski
49 Dariusz Waloch wychowanie fizyczne
50 Bożena Wieloch język polski, nauczyciel biblioteki
51 Ewa Zabawińska-Janas język angielski
52 Danuta Zawadzka język polski

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •