Nauczyciele

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dyrektor Szkoły: Marek Biesiada

Wicedyrektor Szkoły: Barbara Eksterowicz

 

 
Lp. Imię i nazwisko Przedmiot
1 Iwona Adamek edukacja wczesnoszkolna (wychowawca kl. II b)
2 Katarzyna Bajon religia
3 Aneta Barańska fizyka, przyroda (wychowawca kl. IV a)
4 Dorota Barańska wychowanie fizyczne
5 Grzegorz Beza wychowanie fizyczne
6 Agnieszka Biedrzycka geografia, język angielski
7 Marek Biesiada historia
8 Jolanta Bukowska nauczyciel świetlicy
9 Arkadiusz Chybalski wychowanie fizyczne, muzyka
10 Beata Ciupińska rewalidacja indywidualna
11 Milena Dobielska logopeda
12 Elżbieta Duda-Fajkowska nauczyciel biblioteki
13 Barbara Eksterowicz technika
14 Marek Eksterowicz wychowanie fizyczne (wychowawca kl. VII b)
15 Barbara Gnoińska język polski
16 Małgorzata Gołczyk nauczyciel wspomagający
17 Katarzyna Gorzoń religia
18 Jolanta Hofman język niemiecki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
19 Anna Huber język polski (wychowawca kl. VIII a)
20 Małgorzata Kaczmarczyk język angielski (wychowawca kl. VI c)
21 Anna Kaliszyk edukacja wczesnoszkolna (wychowawca kl. II a)
22 Katarzyna Karkoszka edukacja wczesnoszkolna ( wychowawca kl. I b)
23 Sławomir Kępa informatyka
24 Andrzej Kucharski język polski, historia
25 Mirosława Kuliś matematyka (wychowawca kl. V a)
26 Dorota Laks psycholog szkolny
27 Małgorzata Litwińska edukacja wczesnoszkolna (wychowawca   kl. I a)
28 Marzena Lora edukacja wczesnoszkolna (wychowawca   kl. III a)
29 Marzena Malicka matematyka (wychowawca kl. V c)
30 Bożena Miądowicz biologia, przyroda (wychowawca kl. VIII b)
31 Bożena Nowak edukacja wczesnoszkolna (wychowawca   kl. I c)
32 Ewa Nowicka nauczyciel wspomagający
33 Karolina Nowicka nauczyciel wspomagający
34 Anna Nowicka-Grzęda informatyka, nauczyciel biblioteki
35 Mariola Olejniczak wychowawca oddziału przedszkolnego
36 ks. Rafał Omyła religia
37 Aneta Pawelec edukacja wczesnoszkolna (wychowawca   kl. II c)
38 Magdalena Piwońska język angielski
39 Urszula Retyk pedagog szkolny
40 Wioletta Ruszkiewicz edukacja wczesnoszkolna (wychowawca   kl. III b)
41 Małgorzata Siarka muzyka, plastyka
42 Anna Skórka-Nowicka biologia, przyroda (wychowawca kl. V b)
43 Jolanta Ślęzak nauczyciel świetlicy
44 Joanna Sybis-Zarębska chemia, nauczyciel wspomagający
45 Joanna Szczukocka nauczyciel wspomagający
46 Dariusz Waloch wychowanie fizyczne (wychowawca kl.VIb)
47 Bożena Wieloch język polski, wiedza o społeczeństwie, nauczyciel biblioteki
48 Ewa Zabawińska-Janas język angielski (wychowawca kl. VII a)
49 Danuta Zawadzka język polski (wychowawca kl. VI a)

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •