Kalendarz spotkań z rodzicami

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Harmonogram wywiadówek i konsultacji w roku szkolnym 2019/2020

I półrocze 2.09.2019-10.01.2020 r.

Lp. Rodzaj spotkania z rodzicami w szkole Dzień Godziny
1. Zebrania organizacyjne z rodzicami
– wybór Rady Rodziców
12 września 2019 Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00
2. Wywiadówki/konsultacje 12 grudnia Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00

II półrocze 27.01-26.06.2020 r.

Lp. Rodzaj spotkania
z rodzicami w szkole
Dzień Godziny rozpoczęcia
1. Wywiadówki/konsultacje 2 kwietnia 2020 Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00
2. Wywiadówki/konsultacje 14 maja Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •