Kalendarz spotkań z rodzicami

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Harmonogram wywiadówek i konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

I półrocze 3.09.2017-25.01.2018 r.

Lp. Rodzaj spotkania z rodzicami w szkole Dzień Godziny
1. Zebrania organizacyjne z rodzicami
– wybór Rady Rodziców
13 września 2018 Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00
2. Wywiadówki/konsultacje 22 listopada Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00

II półrocze 28.01-21.06.2019 r.

Lp. Rodzaj spotkania
z rodzicami w szkole
Dzień Godziny rozpoczęcia
1. Wywiadówki/konsultacje 28 marca 2019 Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00
2. Wywiadówki/konsultacje 16 maja Dla klas 0-III od godziny 16:30
pozostałe 17:00

Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Termin Godziny
1. 13 grudnia 2018 17:00 – 18:00
2. 10 stycznia 2019 17:00 – 18:00

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •