Misja i wizja

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.

Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

 1. Udzielamy naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dbamy, aby szanowali swoich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich dorosłych i swoich rówieśników.
 2. Pomagamy w budowaniu własnej tożsamości, uczymy wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości.
 3. Uczymy wartości demokratycznych, szanujemy prawa dziecka.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
 5. Uczymy nowoczesnymi metodami.
 6. Dbamy o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne.
 7. Motywujemy uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Propagujemy zdrowy styl życia.
 9. Wysoko cenimy współpracę z rodzicami mając na uwadze kształtowanie młodego człowieka zgodnie z sugestiami rodziców i opiekunów.
 10. Pragniemy, aby relacje dyrektor – pracownik, nauczyciel – uczeń, rodzic – nauczyciel były otwarte, przyjazne, konstruktywne, aby przyświecał im jeden cel – dobro dziecka.
 11. Nasza działalność jest podporządkowana najwyższym aktom prawnym R.P. Propagujemy wartości patriotyczne, europejskie, dbamy o tradycję narodową i rozwój tożsamości lokalnej.

Publiczne Gimnazjum nr 1

W naszej szkole kształcimy ludzi odpowiedzialnych, aktywnych, twórczych i ciekawych świata. Naszych uczniów cechuje kultura osobista i kultura słowa. Znają i szanują tradycje szkoły, regionu i narodu.

Szkoła jest demokratyczna, bezpieczna i panuje w niej życzliwa atmosfera.

 1. Udzielamy naszym wychowankom wszelkiej pomocy, aby osiągali najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu, dbamy, aby szanowali swoich rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, wszystkich dorosłych i swoich rówieśników.
 2. Pomagamy w budowaniu własnej tożsamości, uczymy wrażliwości, aktywności, kultury osobistej, tolerancji i życzliwości.
 3. Uczymy wartości demokratycznych, szanujemy prawa dziecka.
 4. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.
 5. Uczymy nowoczesnymi metodami.
 6. Dbamy o estetykę i wyposażenie sal w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne.
 7. Motywujemy uczniów do nauki i poszerzania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 8. Propagujemy zdrowy styl życia.
 9. Wysoko cenimy współpracę z rodzicami mając na uwadze kształtowanie młodego człowieka zgodnie z sugestiami rodziców i opiekunów.
 10. Pragniemy, aby relacje dyrektor – pracownik, nauczyciel – uczeń, rodzic – nauczyciel były otwarte, przyjazne, konstruktywne, aby przyświecał im jeden cel – dobro dziecka.
 11. Nasza działalność jest podporządkowana najwyższym aktom prawnym R.P. Propagujemy wartości patriotyczne, europejskie, dbamy o tradycję narodową i rozwój tożsamości lokalnej.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •