Baza szkoły

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Oddany do użytku w 1982 r. budynek przeznaczony dla Szkoły Podstawowej nr 1. Do szkoły uczęszczali uczniowie zamieszkujący rozwijające się osiedle Tysiąclecia.Obiekt składał się z dwóch budynków bez sali gimnastycznej. Lokalizacja sprzyjała bezpiecznej drodze do szkoły i bezpiecznemu spędzaniu czasu w jej otoczeniu.

 

Wejście główne do szkoły

Wzrost liczby uczniów spowodował konieczność rozbudowy szkoły. Dobudowano trzeci budynek oraz oddano do użytku salę gimnastyczną. Teren wokół szkoły ulegał zagospodarowaniu – powstały obiekty sportowe jak: boiska do piłki nożnej i koszykówki, bieżnia i skocznia. Pojawiło się wiele zieleni – krzewów i drzew.

Wejście do szkoły od strony szatni

Od 1999 r. do 2019 r. w kompleksie złożonym z czterech budynków (z salą gimnastyczną) mieściły się dwie szkoły: Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Od 2019 r. tylko PSP nr 1.

Ogrodzony teren o powierzchni 25000 m2,  na którym znajduje się budynek szkoły o powierzchni użytkowej 7280 m2. W jego skład wchodzą:

·     dwie pracownie komputerowe z 23 komputerami ze stałym dostępem do Internetu,

·     specjalistyczne pracownie językowe wyposażone w monitory projekcyjne i tablice interaktywne,

·     przestronne, estetyczne pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu,

·     Centrum Informacji Multimedialnej z wielofunkcyjnymi urządzeniami sieciowymi (skaner, drukarka, kopiarka),

·     biblioteka z bogatym księgozbiorem i elektroniczną bazą danych zwierającą informacje o zbiorach,

·     świetlica, stołówka szkolna z kuchnią,

·     oddzielne szatnie dla poszczególnych klas,

·     obszerne, jasne korytarze zapewniające uczniom bezpieczne komunikowanie się w czasie przerw,

·     nisze na korytarzach są przyjemnym miejscem rekreacji,

·     odnowiona sala gimnastyczna wraz zapleczem sportowym (boisko do piłki koszykowej, nożnej, bieżnia, skocznia),

·     sklepik prowadzony przez uczniów,

·     gabinet pedagoga, logopedy, psy i pielęgniarki.

PSP nr 1 to miejsce przyjazne dla ucznia, zapewniające mu bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój poprzez nowoczesne i atrakcyjne metody aktywnego nauczania. Zadbany, estetyczny i przestronny budynek szkoły sprawia, że panuje w niej miła atmosfera i klimat sprzyjający nauce.

Uczniowie mają do dyspozycji bogatą bazę dydaktyczną, która pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych, sportowych, rekreacyjnych. Dogodne położenie budynku szkoły i otaczający ją zielony kompleks drzew i krzewów jest jej dodatkowym walorem.

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •