Aktywna Tablica

Międzyszkolna Sieć
Współpracy Nauczania w Radomsku
Idź do spisu treści

Menu główne:

W dniu 17 maja 2018 roku o godzinie 11:45 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku odbyła się Otwarta Lekcji Historii, w której wykorzystano Tablicę Interaktywną.

Temat:
Interaktywne ćwiczenia na lekcji historii

Serdecznie zapraszamy na Otwartą Lekcję Historii, na której zostanie wykorzystana Tablica Interaktywna.
Lekcja odbędzie się 17 maja 2018 roku o godzienie 11:45 w sali nr 22.

13.02.2018 r. godz. 14:30 odbyło się spotkanie koordynatorów działań w zakresie zastosowania TIK w ramach programu Aktywna Tablica.

Uczestnicy:

– Jolanta Miazek PSP nr 6

– Michał Wolski PSP nr 5

– Joanna Grabna PSP nr 3

– Alicja Wyrfel-Grzegorczyk PSP Kobiele Wielkie

– Katarzyna Gładkowska PSP Kobiele Wielkie

– Ewa Nowicka PSP nr 1

– Elżbieta Stępnicka PSP nr 7

Przebieg spotkania:

1. Wymiana kontaktów do współpracy.
2. Określenie harmonogramu lekcji otwartych i sposobu ich dokumentowania.
3. Ustalenie sposobu wymiany doświadczeń w warunkach współpracy w międzyszkolnej sieci szkół (dobre praktyki).
4. Wymiana informacji na temat kompetencji i szkoleń z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.


W dniu 4 stycznia 2017 roku została powowłana Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczania w Radomsku "Aktywna Tablica".

Szkoły, które będą uczestniczyć we współpracy:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku.

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kobielach Wielkich.


4 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji sieci szkół.

Następne spotkania odbędą się:

 • 13 lutego 2018 roku o godzinie 14:30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku.

 • 15 maja 2018 roku o godzinie 14:30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomsku.

Zarządzenie Nr  23/2017
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Radomsku
z dnia 29.12.2017 r.


w sprawie wyznaczenia  szkolnego e-koordynatora i powołania nauczycielskiego zespołu samokształceniowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Radomsku uczestniczącej w Rządowym programie rozwijania infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli   w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej - „Aktywna Tablica” Na podstawie § 6 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” ( Dz. U z 2017 r. poz. 1401)  
zarządzam   co następuje:

§1


1.  Na szkolnego e-koordynatora  do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK   w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Radomsku  w y z n a c z a m  nauczyciela  
panią  Ewę Nowicką.

2.  Do wspierania dyrektora  szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły p o w o ł u j ę  Nauczycielski Zespół Samokształceniowy w skład, którego wchodzą   następujący nauczyciele szkoły:


-  p. Sławomira Kępa

-  p. Magdalenę Lorent
-  p. Małgorzatę Kaczmarczyk
-  p. Marka Biesiadę
-  p. Marzenę Malicką
-  p. Anetę Barańską
-  p  Joannę Sybis-Zarębską

§ 2Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego